Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Koncepcja rozbudowy sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Jana Pawła II oraz ul. Zielonej w Nowym Sączu

KONCEPCJA ROZBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ W KIERUNKU UL. JANA PAWŁA II
ORAZ UL. ZIELONEJ W NOWYM SĄCZU

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.  z o. o. w Nowym Sączu (MPEC) zaplanowało działania inwestycyjne związane z rozbudową sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Jana Pawła II oraz ul. Zielonej w Nowym Sączu, które będą realizowane w latach 2021-2022. Koncepcja rozbudowy sieci stanowi kolejny cel strategiczny, służący do zapewnienia sukcesywnego rozwoju przedsiębiorstwa oraz ciepła systemowego na terenie miasta Nowego Sącza.

W planach przewidziano budowę kolejnych 2 km nowoczesnej sieci ciepłowniczej. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia ,,białych plam” na mapie miasta Nowego Sącza, czyli miejsc, do których doprowadzenie sieci ciepłowniczej nie było możliwe pod względem techniczno-ekonomicznym oraz stworzy możliwości włączenia do systemu większej liczby mieszkańców Nowego Sącza.

 

KORZYŚCI:

  • zwiększenie obszaru potencjalnej i możliwej rozbudowy sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu,
  • możliwość zapewnienia ekologicznego ciepła systemowego większej liczbie mieszkańców Nowego Sącza,
  • zmniejszenie zużycia paliw kopalnych do produkcji ciepła, co wpływa na ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska.

 

Zgłoszenia osób i instytucji zainteresowanych podłączeniem do sieci MPEC Nowy Sącz prosimy kierować na adres e-mail interwencja@mpecns.pl.

 

Nowy Sącz, dnia 17 grudnia 2020 r.

Informacja UE
Informacja UE