Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Klienci

Cennik usług
Cennik usług
18.01.2023
Programy dla klientów
Programy dla klientów
29.11.2019
E-faktura
E-faktura
22.10.2021

Serdecznie zachęcamy do uruchomienia BEZPŁATNEJ usługi e-FAKTURA umożliwiającej otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Jak włączyć e-fakturę? Aby zacząć korzystać z usługi e-faktura wystarczy wypełnić „Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną”, które jest dostępne poniżej, a następnie...

Skargi i wnioski
Skargi i wnioski
23.03.2021

Członkowie Zarządu lub osoby przez nich wyznaczone przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu i godzinach ogłoszonych dla interesantów na stronie internetowej Spółki. : Informujemy iż dyżury są zawieszone na okres trwania pandemii.

Informacja o taryfach
Informacja o taryfach
17.12.2019

Aktualna taryfa Uprzejmie informujemy, że dnia 30 grudnia 2022 roku Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie Nr OKR 4210.73.2022.UJN została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła, która opublikowana jest w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/ Taryfa obowiązywać...

Rekompensaty
Rekompensaty
30.09.2022
Awarie i remonty
Awarie i remonty
27.05.2020

 

Pliki do pobrania
Pliki do pobrania
10.11.2020

Przyłącz się! Obowiązujące formularze od listopada 2023 r. Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej - ZP.01.wer.2 Wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej - PS.01.wer.3 Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej - UP.01.wer.3 Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej...

Rozliczanie ciepła
Rozliczanie ciepła
27.04.2021

Z kim rozlicza się MPEC? Za przesłane ciepło MPEC rozlicza się ze Spółdzielniami, Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz innymi podmiotami z którymi zawarta jest umowa, na podstawie faktur wystawianych za zużycie ciepła na danym obiekcie podłączonym do węzła cieplnego, gdzie następuje podgrzanie wody. Według czego wystawiana jest...

« 1 »
Informacja UE
Informacja UE