Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

E-faktura

Serdecznie zachęcamy do uruchomienia BEZPŁATNEJ usługi e-FAKTURA umożliwiającej otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Jak włączyć e-fakturę?

Aby zacząć korzystać z usługi e-faktura wystarczy wypełnić „Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną”, które jest dostępne poniżej, a następnie przesłać je w formie tradycyjnej – papierowej na adres korespondencyjny MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu lub podpisany i zeskanowany dokument na adres: sekretariat@mpecns.pl.

Wypełnione oświadczenie stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w poniższym brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na wystawianie i wysyłanie w formie elektronicznej (na podany adres e-mail) dokumentów oraz faktur za usługi dostaw energii cieplnej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

Usługa e-faktura zostanie uruchomiona począwszy od dnia następnego po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i złożonego oświadczenia.

Czym jest e-faktura?

  • E-faktura to faktura elektroniczna,
  • Włączasz ją bezpłatnie,
  • Zawiera te same informacje i ma taką samą moc prawną, co faktura papierowa.

Gdzie mogę pobrać swoją e-fakturę?

E-faktura znajduje się na Twojej skrzynce e-mail:

  • Faktura wysyłana jest na wskazany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej,
  • Wiadomość zawiera załącznik z fakturą zapisaną w formacie PDF.

Faktura wysyłana jest z adresuefaktura@mpecns.pl.

Jak zmienić adres, na który wysyłana jest e-faktura?

Aby zmienić adres wystarczy wypełnić „Oświadczenie o zmianie adresu e-mail służącego do przesyłania faktur drogą elektroniczną”, które jest dostępne poniżej, a następnie przesłać je w formie tradycyjnej – papierowej na adres korespondencyjny MPEC Sp. z o. o. w Nowym Sączu lub podpisany i zeskanowany dokument na adres: sekretariat@mpecns.pl.

Jak wyłączyć e-fakturę?

Aby zrezygnować z usługi e-faktura wystarczy wypełnić „Oświadczenie o rezygnacji z przesyłania faktur drogą elektroniczną”, które jest dostępne poniżej, a następnie przesłać je w formie tradycyjnej – papierowej na adres korespondencyjny MPEC Sp. z o. o. w Nowym Sączu lub podpisany i zeskanowany dokument na adres: sekretariat@mpecns.pl.

E-faktura zostanie wyłączona od dnia wskazanego w oświadczeniu.

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną - FE.01.wer.2

2. Oświadczenie o rezygnacji z przesyłania faktur drogą elektroniczną - FE.02.wer.2

3. Oświadczenie o zmianie adresu e-mail do faktur przesyłanych drogą elektroniczną- FE.03.wer.2

 

 

 

Informacja UE
Informacja UE