Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Kontakt

Pogotowie ciepłownicze: 993

Telefony alarmowe:

Dyspozytor MPEC 661 40 15 83

 • Dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "SIŁA" 18 442 71 38
 • Dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "BESKID" 18 443 41 34
 • Dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "WATRA": 18 441 17 23
 • Dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "SEMAFOR" 18 442 18 36
 • Dla Mieszkańców GRODZKIEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Przejdź

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 18 443 53 83, 18 547 55 81
E-mail: sekretariat@mpecns.pl

Adres

ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, Budynek A

Telefon: 18 443 53 83 wew. 0
E-mail: sekretariat@mpecns.pl

Działy:

  • Biuro Obsługi Klienta i Funduszy Zewnętrznych: Budynek A, pok. nr 1, 
   telefon wew. 112
  • Dział Finansowo- Księgowy: Budynek A, pok. nr 4, telefon wew.108
  • Biuro Spółki: Budynek A, pok. nr 8,  telefon wew.106
  • Dział Inwestycji: Budynek A, pok. nr 2, telefon wew.119

Informacja UE
Informacja UE