Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Projekty

Nowe źródła energii w MPEC Nowy Sącz
Nowe źródła energii w MPEC Nowy Sącz
04.01.2021

Szacowany koszt całkowity projektu wynosi 12 654 232,00 PLN brutto. Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 45% wydatków kwalifikowanych projektu, tj. w wysokości 4 635 963,00 PLN netto.

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej
04.01.2021

Szacowany koszt całkowity projektu wynosi 26 898 870,00 PLN brutto. Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 43% wydatków kwalifikowanych projektu, tj. w wysokości 9 418 000,00 PLN netto.

Budowa kotła biomasowego
Budowa kotła biomasowego
21.01.2020

Całkowita wartość Projektu przed zwiększeniem dofinansowania wynosiła: 13 293 840,00 PLN brutto, przyznano dofinansowanie na poziomie 38% wydatków kwalifikowanych Projektu. Po zwiększeniu dofinansowania całkowita wartość projektu wzrosła i wynosi 14 523 340,00 PLN brutto, poziom dofinansowania wzrósł do 40% wydatków kwalifikowanych Projektu. 

Dotacja przed zwiększeniem dofinansowania : 4 113 391,00 PLN

Dotacja po zwiększeniu dofinansowania : 4 718 700,00 PLN

Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego
Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego
17.12.2019

Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW -program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz
Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz
08.06.2020

Dofinansowanie Projektu „Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, 1 Oś priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2
Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2
11.08.2020

Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW -program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

Modernizacja systemu ciepłowniczego
Modernizacja systemu ciepłowniczego
17.12.2019

„Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice”. Całkowita wartość projektu netto wynosi: 7 854 000 PLN. Otrzymana dotacja to 50% wydatków kwalifikowanych Projektu. Dotacja: 3 927 000 PLN Cel projektu Dofinansowanie na realizację Projektu...

Zgłaszanie nieprawidłowości
Zgłaszanie nieprawidłowości
17.12.2019

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących.

« 1 »
Informacja UE
Informacja UE