Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Nowe źródła energii w MPEC Nowy Sącz

                  

Całkowita wartość Projektu przed zwiększeniem dofinansowania wynosiła 12 654 232 PLN brutto. Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 45% wydatków kwalifikowanych projektu. Po zwiększeniu dofinansowania całkowita wartość projektu wzrosła i wyniosła 15 088 648 PLN brutto.

Dotacja przed zwiększeniem dofinansowania : 4 635 963 PLN

Dotacja po zwiększeniu dofinansowania : 5 526 603 PLN

Dofinansowanie NFOŚiGW w formie pożyczki: 6 546 177 PLN

O projekcie

 • Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 r.

  • Wartość projektu: 15 088 648 PLN brutto,
  • Wartość przyznanej dotacji: 4 635 963 PLN, co stanowi 45 % kosztów kwalifikowanych,
  • Wartość przyznanej dotacji po zwiększeniu dofinansowania: 5 526 603 PLN,  co stanowi 45 % kosztów kwalifikowanych,
  • Długość nowo wybudowanej sieci: ponad 1,35 km,
  • Ilość zlikwidowanych kotłów gazowych: 7 szt.,
  • Ilość zabudowanych węzłów indywidualnych: 8 szt.,
  • Okres realizacji projektu: do 30.04.2024 r.

Cel projektu

 • zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego,
 • wzrost produkcji energii odnawialnej pochodzącej z biomasy,
 • ograniczenie emisji CO2,
 • możliwość zapewnienia ekologicznego ciepła systemowego większej liczbie mieszkańców Nowego Sącza,
 • wysoki komfort i bezobsługowość użytkowania,
 • stabilne ceny ciepła (taryfy dla ciepła zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki),
 • zmniejszenie zużycia paliw kopalnych do produkcji ciepła, co wpływa na ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska,
 • zwiększenie obszaru potencjalnej i możliwej rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Planowane zadania

 • Montaż kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW
 • Montaż dwóch lamp zewnętrznych z panelami PV i z magazynem energii elektrycznej.
 • Likwidacja 3 kotłów gazowych (ul. Jana Pawła II 16 - segment A,B,C), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów.
 • Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych.

Nieprawidłowości można zgłaszać na:

specjalny adres e-mail - eog@miir.gov.pl

 

MPEC otrzymało dofinansowanie ze środków NFOŚiGW
MPEC otrzymało dofinansowanie ze środków NFOŚiGW
12.04.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzymało dofinansowanie ze środków NFOŚiGW ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 r., na realizację pn.: „Nowe Źródła Energii”.  

Nowe źródła energii w MPEC Nowy Sącz
Nowe źródła energii w MPEC Nowy Sącz
22.12.2021

15 grudnia 2021 roku MPEC otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 r.

Podpisanie umowy na budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną
Podpisanie umowy na budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną
08.04.2022

Podpisanie umowy na budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną Dnia 8 kwietnia 2022 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. ,,Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną”...

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” – Fundusz norweski i EOG
„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” – Fundusz norweski i EOG
06.09.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 r. wybuduje nowe źródła energii w MPEC Nowy Sącz. 

Postęp prac
Postęp prac
19.12.2022
« 1 »
Informacja UE
Informacja UE