Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Skargi i wnioski

Członkowie Zarządu lub osoby przez nich wyznaczone przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu i godzinach ogłoszonych dla interesantów na stronie internetowej Spółki.

:

Informujemy iż dyżury są zawieszone na okres trwania pandemii.

Informacja UE
Informacja UE