Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Kotłownia Millenium I

Kotłownia powstała w 1973r. wraz z powstawaniem osiedla Millenium i miała początkowo zasilać tylko te osiedle. Wyposażona została w cztery kotły WR5, które miały zaspokoić zapotrzebowanie osiedla w energię cieplną. Ważną częścią technologii kotłowni była strona odpowiedzialna za uzdatnianie wody na cele ciepłownicze. Składająca się z wymiennika jonowymiennego sterowanego ręcznie przez załogę kotłowni oraz odgazowywacza termicznego, którego zadaniem było wytrącać cząstki tlenu z wody miękkiej. Od jakości wody jaka wychodziła ze stacji SUW zależała w dużej mierze żywotność urządzeń ciśnieniowych na kotłowni, gdyż kamień odkładany w urządzeniach powodował częste przegrzania części ciśnieniowej. Kotły WR5 zamontowane na kotłowni były wysoko sprawne jak na owe czasy. Dużą sprawność zapewniała im dwuciągowość znaczy to że wydłużono drogę spalin przez co można było zamontować dodatkową powierzchnię wymiany ciepła, a tym bardziej schładzać spaliny i podnosić sprawność kotłów. W czasach spadku zapotrzebowania na energię lata 90 – te wycięto z kotłowni jeden z kotłów nr 4, a następnie w roku 2015 kocioł nr 3 po jego całkowitym wyeksploatowaniu. W grudniu 2020 roku rozpoczęto eksploatację kotła na biomasę o mocy 7 MW.

Informacja UE
Informacja UE