Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Kotłownia Wólki

Kotłownia węglowa powstała przy dostosowaniu domu kultury na tymczasową kotłownie. W roku 1985 zostały zainstalowane na niej kotły WCO80 w ilości sześciu sztuk o łącznej mocy 5,68MW. Technologia obejmuje standardowo stacje uzdatniania wody i termiczny odgazowywacz sterowane ręcznie. Kotłownia obsługiwała zarówno domy zabudowy szeregowej jak i bloki na tym osiedlu. W roku 2001 zmodernizowano jeden z kotłów, a w jego miejsce wstawiono kocioł gazowy firmy Viessmann typu Vitocrossal o mocy 460 kW pracujący tylko na potrzeby CWU. W następnym roku zdemontowano kolejny kocioł ze względu na niskie zapotrzebowanie cieplne osiedla (termomodernizacja) jak i znaczne zużycie.  W roku 2005 obiekt kotłowni przebudowano demontując kotły węglowe i całą ich instalacje. Zastępując ją nową dostosowana do pracy z kotłami gazowymi wraz z automatyczną instalacją uzdatniania wody. Wiązanie tlenu znajdującego się w wodzie rozwiązano przez wprowadzenie chemicznych środków korekcji wody.

Obecnie kotłownia "Wólki" to kotłownia o mocy 2MW, wspomagana kolektorami  solarnymi o powierzchni 100m2 .Pomieszczenia po starej technologii kotłowni węglowej wyremontowano i roku 2011 przekazano jako klub osiedlowy „Kotłownia”.

Informacja UE
Informacja UE