Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

MPEC otrzymało dofinansowanie ze środków NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzymało dofinansowanie ze środków NFOŚiGW ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 r., na realizację pn.: „Nowe Źródła Energii”.  Spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 45% wydatków kwalifikowanych projektu. Po zwiększeniu dofinansowania całkowita wartość projektu wzrosła o niemalże 20% i wynosi 15 088 648 PLN brutto. Jest to już trzeci projekt, w ciągu ostatnich 3,5 roku, który ma zwiększoną dotację. W tych 3 projektach łącznie zwiększyliśmy dotację o 3 869 649 PLN. To dodatkowe środki MPEC na realizację inwestycji.

Okres realizacji inwestycji przewidziano do 30 kwietnia 2024 roku.

W ramach Projektu, MPEC wykona:

  • montaż kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW,
  • montaż dwóch lamp zewnętrznych z panelami PV i z magazynem energii elektrycznej,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • likwidację 3 kotłów gazowych (ul. Jana Pawła II 16 - segment A,B,C), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów,
  • likwidację 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów.

Dane dotyczące finansowania projektu:

  • „Nowe Źródła Energii”

 

PIERWOTNIE

ZWIĘKSZENIE O

W SUMIE PRZYZNANO

Całkowity koszt projektu brutto

12 654 232 PLN

2 434 416 PLN

15 088 648 PLN

Koszt kwalifikowany

10 302 140 PLN

1 979 200 PLN

12 281 340 PLN

Dofinansowanie

4 635 963 PLN

890 640 PLN

5 526 603 PLN

% dofinansowania

45,00 %

-

45,00 %

 

Informacja UE
Informacja UE