Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Otwarcie części zmodernizowanej sieci ciepłowniczej zasilającej budynki wielorodzinne na osiedlu Westerplatte i Barskie

Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel wraz z Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu - Pawłem Kupczakiem, dokonali otwarcia części zmodernizowanej sieci ciepłowniczej zasilającej budynki wielorodzinne osiedla Westerplatte i Barskie. Zamknięty został tym samym I etap prac w ramach realizowanego przez MPEC projektu modernizacji sieci ciepłowniczej wybudowanej w latach 70-tych ubiegłego wieku. Do października br. planowane jest zakończenie prac ziemnych, a do maja 2021 roku odtworzenia terenu. Dzięki realizacji tego zadania MPEC przebuduje blisko 5 km sieci ciepłowniczej, co pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, ograniczenie strat ciepła oraz zwiększenie bezpieczeństwa, niezawodności i ciągłości dostaw ciepła do mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się także do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do środowiska. Wartość zadań realizowanych w ramach tego projektu wynosi blisko 24 mln złotych.

Informacja UE
Informacja UE