Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Program bezzwrotnych dofinansowań 2024 rok

Program bezzwrotnych dofinansowań 2024 rok

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w roku 2024 realizuje Program bezzwrotnych dofinansowań. Realizacja wyżej wymienionego programu jest możliwa dzięki zmianie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, która weszła w życie dnia 22 maja 2021 r, zgodnie z art. 15a ustawy. Realizacja tego programu będzie polegać na dofinansowaniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na podstawie umów zawieranych z odbiorcami końcowymi, w ramach których nastąpi przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz likwidacja istniejącego źródło ciepła.

 

Więcej informacji oraz Regulamin programu dostępny jest na naszej stronie internetowej: http://mpecns.pl/program-bezzwrotnych-dofinansowan-2024-rok.html

Informacja UE
Informacja UE