Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Informacja dla odbiorców ciepła

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu (MPEC) informuje, iż w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi powstałymi na gruncie wdrożenia nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967, późn. zm.) w dniu  17 marca 2023 r. Spółka wystosowała pisma z prośbą o indywidualną interpretację do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 W dniu 3 kwietnia 2023 r. wpłynęła odpowiedź MKiŚ, zgodnie z którą MPEC będzie stosować w rozliczeniach ceny i stawki opłat wynikające z aktualnie obowiązującej taryfy ciepła dla odbiorców ciepła z systemu ciepłowniczego Millenium, Sikorskiego oraz Stary Sącz. Średnia cena dostawy ciepła, wynikająca z zatwierdzonej taryfy dla ciepła MPEC, jest najniższą ceną w porównaniu do średnich cen maksymalnych opublikowanych przez URE (podwyższonych o 40 % w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r.) oraz w stosunku do cen ciepła z rekompensatą.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od dnia 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r. stosowana przez MPEC średnia cena ciepła w systemie była niższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła, w związku z czym MPEC nie jest uprawniony do wystąpienia
o wyrównanie za ten okres i przekazanie go odbiorcom uprawnionym.

Odmiennie kształtuje się sytuacja dla odbiorców uprawnionych pobierających ciepło z kotłowni Wólki (grupa B) oraz pozostałych lokalnych kotłowni gazowych (grupa C, C1). W tych źródłach pozostaje system rekompensat na dotychczasowych zasadach i obejmuje okres od dnia 1 października 2022 r.

W przypadku zmiany interpretacji lub kolejnej nowelizacji ustawy, na bieżąco będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej: http://mpecns.pl/.

1. Informacja dla odbiorców ciepła
2. Załącznik nr 1 do informacji

 

Informacja UE
Informacja UE